Қазақ әліпбиі

(Қазақтың төл дыбыстарының латынша таңбалануы)

кирилше

латынша

1

Аа

Aa

2

Әә

?  

3

Оо

Oo

4

Өө

?  

5

Ұұ

?  

6

Үү

?  

7

Ыы

?  

8

Іі

?  

9

Ее

Ee

10

Ққ

Qq

11

Кк

Kk

12

Ғғ

?  

13

Гг

Gg

14

Дд

Dd

кирилше

латынша

15

Тт

Tt

16

Сс

Ss

17

Зз

Zz

18

Шш

?  

19

Жж

Jj

20

Лл

Ll

21

Мм

Mm

22

Нн

Nn

23

Ңң

?  

24

Рр

Rr

25

Ии

?  

26

Уу

?  

27

Бб

Bb

28

Пп

Pp


Уу дыбысының қай нұсқасын қолдайсыз


Uu
Ww
Дауыс беру үшін жүйеге кіріңіз


Кирилл әліпбиіндегі жобаға кірмеген әріптері бар сөздерді не істейміз?

Кирилл әліпбиінде жазылған сөздер түбір сөзге дейін, түбір сөз буындарға, буындар дыбыстарға жіктеліп, түбірі түзетіліп, қайтадан жұрнақ - жалғаулары жалғанады.  Одан ғана нәтижесі кейін латиницаға аударылады. Тілімізге жат...

Латын әліпбиіне көшуді түсіндіру үшін блогерлерге ақша бөлінбейді

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыстар комитеті төрағасының орынбасары Ғалымжан Мелдешов «ҚазАқпарат» ХАА тілшісінің сұрақтарына жауап бере отырып, латын әліпбиі бойынша түсіндіру жұмыстарына блогерлерді...

Қажет Андас. Латын әліпбиіне көшу қажет пе?

Адам баласы осыдан бес мың жыл бұрын жазу үлгісін тауып, ойы мен пікірін хатқа түсіре бастаған. Жазу құралдары мен материалдары ұқсас болмаса да, олардың озық арманы бүгінгі...


http://qazaqadebieti.kz/16906/latyn-zhazuy-emle-erezhelerin-t-zude-eskeriletin-zhajttar

http://qazaqadebieti.kz/17047/latyn-zhazuy-emle-erezhelerin-t-zude-eskeriletin-zhajttar-2

http://qazaqadebieti.kz/17097/latyn-zhazuy-emle-erezhelerin-t-zude-eskeriletin-zhajttar-3

Ұлттық әліпби және өзгетілдік сөздер

Қазіргі қолданыстағы қазақ тілінің кирилше әліпбиін кеңестік-коммунистік жүйенің тілдік (ұлттық) саясатының тікелей ықпалымен ф.ғ.д., профессор С.Аманжолов еріксізден-еріксіз құрастырды. Ол оны қазақ тілінде жоқ орыс әріптерімен толықтырды. Бұл...